Monday, February 19, 2007

Et stillehavsparadis.......Sommer på sunnmøreNåleputen

Hver gang min katt
har vært ute,
blir jeg anvendt
som nålepute
Da vil han ligge
på armen,
trø med klørne
inn mot barmen
Om jeg protesterer
høylytt av smerte-,
jeg vet han trør
med hengivent hjerte...